Metode 1; Ren restaurering

- ytterrammer hentes ut til verksted og varerammer fungerer som midlertidig tetting. Alternativt kan åpningene tettes med gjennomskinnelige polycarbonatplater mens ytterrammer er i verksted.
- glass demonteres i ytterrammer og renses. (Det må her taes forbehold om at noe glass kan ryke under uttaking, men dette vil bli erstattet med tilsvarende glass så langt dette er mulig.)
- all maling fjernes på ytterrammer. wpeC.jpg (16145 byte)
- eventuelle reparasjoner / oppstramming av rammene utføres.
- hengsler og beslag renses og rustbehandles.
- det rensede glasset kittes inn i rammene med syntetisk kitt, alternativt linoljekitt.
- renset og nytt treverk grunnes og males 2 strøk utvendig med Drygolin oljemaling eller linoljemaling og 2-3 strøk innvendig med Lady 40 eller Beckers Lackmaling halvblank
- utvendig del av karm renses for maling inn til karmfals/anslag, grunnes og males med to strøk Drygolin. Eventuelt benyttes linolje etter ønske.
- rammene remonteres, justeres og funksjonstestes
- innvendige varerammer demonteres og taes med til verksted.
- rammene mattslipes og males to strøk med Lady 40.
- tetningslister freses inn i varerammene for å sikre tette og godewpe12.jpg (24950 byte)
tilslutninger. (Eventuelt monteres tetningslister i varekarm avhengig
av hengselutførelse på rammene.)
- rammene remonteres, justeres og funksjonstestes.

Romslige verkstedlokaler er en forutsetning .