Oppgradering 

Oppgradering av vinduer med innfrest isolerglass og tetningslister, er en meget god investering og berører i hovedsak ingen andre bygningsdeler som foringer, listverk innvendig eller utvendig, pussede smyg etc. De gamle vinduene har som regel meget godt treverk, nemlig fet og tettvokst furu, og vi opplever at nyere vinduer ofte er av dårligere kvalitet. Selv koblede vippevinduer fra 50-og 60-tallet kan bygges om til ønsket glass, det være seg isolér med ENERGI, lydglass, sikkerhetsglass etc. etc.