Vårt  fotoalbum

President Harbitzgate, Oslo; 

restaurering og oppgradering av vinduer i flere leiligheter.

Ombygging av kinolokaler i Fredrikstad

Vindus- og dørarbeider ved Forsvarets skolesenter  

 Akershus Festning

Statsråd Tanksgate, Halden

Før    og    etter  innfresing av isolerglass og tetningslister i de gamle rammene

UD - Victoria Terrasse i Oslo; arbeidene ble påstartet høsten 1998 og ferdigstilles våren 2001.     

Innredningsarbeider, Fam. Kylstad på Kråkerøy

Skovveien 10, Oslo

Før og etter oppussing samt restaurering og oppgradering av vinduer/dører

Tynt isolerglass og tetningslister innfrest i de gamle vinduene