Brannoppgradering av eldre entredører, innerdører, vinduer etc.

Ofte stiller myndighetene brannkrav til dører og vinduer, gjerne i forbindelse med ominnredninger og bruksendringer, noe som ofte medfører at gamle, originale bygningsdeler må fjernes og nye, moderne komponenter settes inn. Dette kan være en uheldig løsning.
Det finnes idag flere godkjente løsninger både for dører og vinduer, som uten å gjøre for store inngrep i de originale komponentene. tilfredstiller brannkravene.
Vi snakker foreks. om
- innfrest ekspanderende skumlist i karm eller dørblad
- innfresing av tetningslister
- påbygging av speilfyllingsdører med brannsikre materialer på én side
- montering av dørpumpe
- demontering av eksisterende listverk ; dytt og fuging med brannsikre materialer og remontering av listverk
- innfresing av brannglass i vindusrammer kombinert med brannsikker fugemasse
Slike ombygginger, gjerne kombinert med fjerning av maling, innsetting med brannhindrende impregneringsvæske og maling med brannsikker maling, kan gi et meget godt og fullt ut godkjent produkt.
Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne gode og akseptable løsninger !