Et betydelig antall koblede vippe-vinduer fra rundt 1960 ble bygget om med nye ENERGI-glass og tetningslister ved bedriftene TrioVing i Moss og Brynildsen Fabrikker i Fredrikstad.
Rammene ble delt, koblingsbeslag, glass og maling ble fjernet på begge rammer. Eventuelle reparasjoner ble utført.
Rammene ble så limt sammen, glassfals ble frest dypere, nytt spor for tetningslist ble frest og alt ble oljet med Owatrol-olje.
Det aktuelle glasset ble så listet inn i rammene med ferdigmalte trelister og rammene ble remontert og justert.
(På denne spesielle jobben, ble det også oppdaget at det var dårlig med dytting av vinduene, og det ble derfor åpnet utvendig, etterdyttet og fuget. Derfor viser bildene omfattende utvendige arbeider.)
Den samme utførelsen er også benyttet i flere privatboliger. Alt arbeidet med rammene foregår i verksted, og åpningene tettes midlertidig med gjennomskinnelige polycarbonat-plater mens rammene er avgårde. Arbeidene medfører ingen bygningsmessige endringer på "byggeplass" og heller ingen spesielle støv eller sponproduserende arbeider.