Velkommen til vår hjemmeside !

Du vil her finne informasjon om vårt firma, våre metoder for restaurering og oppgradering av vinduer og dører, (også brannoppgradering) referanseliste samt "skrytealbum".

Du kan "klikke" på alle bilder slik at de vises i større format.

Bildene over viser en total restaurering av en hoveddør fra Akershus festning; i benk på verksted og trygt tilbake på sin opprinnelige plass

Om oss: 
Firmaet ble etablert i 1993, har 6 ansatte og tilhold i Fredrikstad. Vi arbeider i hovedsak i det sentrale østlandsområdet, men kontakt oss gjerne slik at vi kan avgjøre om avstanden er for stor. Muligens kan vi bli enige om spesielle ordninger.

Vår kompetanse spenner over et bredt område
- vindus- og dørrestaurering
- nyproduksjon av dører, porter og vinduer i gammel stil, gjerne som kopi av
- nybygg og innredningsarbeider i hus eller hytter
- produksjon av kjøkken, møbler og innredninger
- brannoppgraderinger av gamle dører
- eget snekkerverksted
- eget malerverksted

Godkjent i Bygg og annleggsnæringens kvalifikasjonsordning:

Startbank Id. 137516

 Høsten 2011 starter vi arbeider innvendig på Eidsvollsbygningen i samarbeid med Skanska AS.

Bygningene skal gjennomgå en omfattende restaurering som skal ferdigstilles til 200-årsjubileet i 2014.

Kontakt oss gjerne: 

     Besøksadresse: Sølandsvei 10 B, 1617 Fredrikstad      

Telefon: 69 33 05 06      Faks: 69 33 05 07

www.vindusrestaurering .no